Takstblad

Nedenstående kontingenter er vedtaget på generalforsamlingen 28-02-2019
Kontingenter:

Senior                         750,00 kr. pr halvår ( 18 – 65 )

Pensionist                  500,00 kr. pr halvår ( 65+ )

Sæson spillere          350,00 kr. pr halvår

Ungdoms spillere    100,00 kr. pr halvår ( -18 )

Passiv medlem        ( sorterer under hovedforeningen der fastsætter kontingent )

Støtte medlemmer  ( tages op i bestyrelsen hvis det bliver aktuelt )

Nøgleskab               kr. 50,-  pr sæson ( opkræves med 1’ halvårs kontingent )

Kontingentet opkræves 1 januar og 1 juli

Turnering:

Extern             DDBU’s takster

Internt           60,00 kr. pr turnering. ( opkræves med 2’ halvårs kontingent )

  Skjorter med logo            efter indkøbsprisen ( p.t. kr. 150,- ) Hansker:                             Kr. 120,-